Světový den bez tabáku 2016

11111

Připravme se na jednotné standardizované obaly

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzývá při příležitosti Světového dne bez tabáku 31. května 2016 všechny země, aby se připravily na přijetí jednotných obecných obalů tabákových výrobků.

Jednotné obaly jsou důležitým opatřením ke snižování poptávky. Snižují atraktivitu tabákových výrobků, omezují využívání jejich obalu pro reklamu, omezují zavádějící vliv balení a označení a zvyšují účinnost zdravotních varování.

Světový den bez tabáku 2016:

  1. květen 2016 – Připravme se na jednotné standardizované obaly

WHO a její partneři každoročně prohlašují 31. květen za Světový den bez tabáku (WNTD), zdůrazňují zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku a zasazují se o efektivní politiky ke snížení spotřeby tabáku.

Při příležitosti Světového dne bez tabáku 2016 vyzývá WHO všechny státy, aby se připravily na jednotné standardizované obaly tabákových výrobků.

Jednotná balení tabákových výrobků zahrnují opatření, která omezují nebo zakazují používat na obalech loga, barvy, obrázky značek či propagační informace jiné než názvy značek a produktů, zobrazené v standardní barvě a stylu písma.

Pokyny k článkům 11 a 13 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (WHO FCTC) doporučují, aby Strany přijetí jednotných standardizovaných obalů cigaret zvážily.

Jednotné balení staví na dalších opatřeních jako součást komplexního multi-rezortního přístupu ke kontrole tabáku. Tvůrci politik, občanská společnost a veřejnost mohou podniknout kroky, aby zajistily, že jejich vlády přijetí unifikovaného balení vezmou v potaz.

Fakta o jednotném balení

Zájem o jednotné balení se šíří po celém světě:

V prosinci 2012 se Austrálie stala první zemí, která plně zavedla jednotné obaly tabákových výrobků.

V roce 2015 přijaly zákony k zavedení jednotného balení od května 2016 Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Francie.

Řada zemí se nachází v pokročilém stádiu zvažování přijetí zákonů zavádějících jednotné standardizované balení tabákových výrobků.

Cíle kampaně WNTD 2016

Světový den bez tabáku 2016 si klade za cíl:

Zdůrazňovat úlohu jednotného balení jako součást komplexního, multi-rezortního přístupu ke kontrole tabáku.

Usnadnit rozvoj politik členských států a globalizaci jednotného balení tím, že poskytuje poučné, spolehlivé a přesvědčivé informace.

Povzbudit členské státy při posilování opatření týkajících se balení a označování tabákových výrobků a omezení jejich reklamy, propagace a sponzorství, aby postupně usilovaly o zavedení jednotného balení tabákových výrobků.

Podporovat členské státy a občanskou společnost při obraně politických rozhodnutí vedoucích k přijetí zákonů o zavedení jednotného balení proti nežádoucímu ovlivňování ze strany tabákového průmyslu.

Aktuality

Světový den bez tabáku 2016

15.Duben 2016

11111

Připravme se na jednotné standardizované obaly

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzývá při příležitosti Světového dne bez tabáku 31. května 2016 všechny země, aby se připravily na přijetí jednotných obecných obalů tabákových výrobků.

Jednotné obaly jsou důležitým opatřením...