Cíle

CINDI program WHO (Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention programme) a Nadace CINDI

Jedním z důležitých komplexních programů prevence nemocí a podpory zdraví WHO byl v posledních třiceti letech program CINDI, do něhož byla a je zapojena většina evropských zemí. Vychází z integrované činnosti mnoha oborů a předpokládá významnou roli praktických lékařů a sester.

Hlavní zaměření a strategie vedoucí ke zlepšení zdraví je podle CINDI STRATEGIE 6×4:

4 hlavní onemocnění: KVO, nádorová onemocnění, obstrukční plicní onemocnění, diabetes

4 faktory životního stylu: kouření, výživa, pohybová aktivita, konzumace alkoholu

4 biologické faktory: nadváha, hypertenze, hyperlipidemie, hyperglykémie a inzulinová rezistence

4 integrované přístupy: snižování individuálního rizika, snižování populačního rizika, racionální využívání zdravotnických služeb, podpora řídících systémů

4 hlavní postupy: vývoj metod, budování kapacit, monitoring, rozšiřování informací a zkušeností

4 hlavní sociální determinanty: chudoba, nedostatek příležitostí ke vzdělání, nezaměstnanost, sociální nerovnost

Jako odezva potřeby podpory programu CINDI byla založena v roce 1998 NADACE CINDI.

Jejím hlavním cílem bylo ihned od začátku vzniku podporovat materiálně i odborně program CINDI.

Brzy po svém vzniku byla Nadace CINDI akceptována Světovou zdravotní organizací (WHO) a získávala a stále získává finanční prostředky od této organizace i dalších zahraničních a českých subjektů. Tyto prostředky spolu s odborným potenciálem řady odborníků z oblasti preventivního lékařství a podpory zdraví pomáhají zajistit realizaci mnoha programů, zejména edukačního charakteru.

Základní cíle pomoci jsou:

-vzdělávání zdravotnických a nezdravotnických profesionálů,

-metodická pomoc lektorům,

-metodická pomoc žadatelům o granty a projekty podpory zdraví,

-podpora vývoje a výzkumu,

-pomoc v sebehodnocení nadměrné zátěže a vycházející z přítomnosti rizikových faktorů.

Aktuality

Světový den bez tabáku 2016

15.Duben 2016

11111

Připravme se na jednotné standardizované obaly

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzývá při příležitosti Světového dne bez tabáku 31. května 2016 všechny země, aby se připravily na přijetí jednotných obecných obalů tabákových výrobků.

Jednotné obaly jsou důležitým opatřením...